Syftet med bloggens skapelse

Denna blogg skapades i syftet att ge mig som grundare ett eget utrymme för att kunna reflektera kring mina tankar, åsikter och funderingar kring olika ämnen som rör internet privacy lagar, Stockholm som stad men också samhällets som en helhet. Jag har alltid varit skeptisk till politikens funktioner och hur man använder det svenska folket för att kalla sig för ett demokratiskt land, därför har mitt intresse för att analysera olika områden växt mycket med tiden och givit mig en stark diskussionsglöd som jag inte trodde att jag hade.

Jag lever ganska tätt intill dessa tre ämnen som jag valt att framhäva extra mycket här på bloggen och jag finner det väldigt viktigt att kunna se saker och ting ur andra människors perspektiv. Oavsett om det är människor som har samma samhällskritiska syn på livet i helhet som jag själv eller om det är folk med en helt annan världsbild, är det viktigt att varje röst får blir hörd. Jag tror nämligen att det är så man utvecklas själv.

Utöver detta tror jag även att det är viktigt att vi människor på något sätt kan få en egen plats och tid för oss själva för att kunna bearbeta olika intryck som vi tar in varje dag. Det må vara viktigt att kunna föra dialoger med andra människor oavsett om det är via skrift eller muntligt, men vissa tankar och idéer vill man gärna ha för sig själv. Det gäller att hitta en bra balans som fungerar däremellan. En balans där man ger sig själv tillräckligt mycket utrymme för att blir hörd, men också för att höra andra.