Hemlösheten i Sverige

Tanken på att inte ha inte ha en varm bostad att komma hem till när vinterkylan slår till. Att förlora allt man en gång haft för att man inte har någonstans att ta vägen. Det är en tanke som får mig att rysa längs hela ryggraden. Detta är många människors verklighet i världen men även i vårt land Sverige.

Oavsett vilket procentantal som är aktuellt kommer det alltid att vara för högt när det kommer till hemlöshet. Det är många barnfamiljer som drabbas, men framför allt äldre människor över 65 års ålder. Ofta män, som kan ha haft det struligt tidigare i sitt liv med betalningsanmärkningar, missbruk eller låga inkomster. Största skälen till att det är på detta vis är för att vi har hög bostadsbrist i Sverige. Det finns inte tillräckligt många hem för hela landets befolkning. Detta gör att någon kommer att bli drabbad och självklart bli det de som inte mycket har.

En av de största anledningarna till att detta problem överhuvudtaget finns är för att bostadsmarknaden har ett system som endast gynnar de som redan har pengar, vilket gör det tufft för människor som har sämre ekonomi, är nyanlända, unga eller har haft ett taskigt förflutet. Därför är det svårt att kunna se jämställdheten i landet mellan unga och gamla, kvinna och man, rika och fattiga.

Man kan inte begära allt, det vet vi människor om. Vissa kommer att ha det bättre ställt än andra och även om det kan vara tungt i perioder accepterar många människor sina livsöden och gör det bästa av det. Men det minsta man kan begära är att samhället ska hjälpa till så att åtminstone alla människor har ett ställe att få kalla sitt. Det är ett ansvar den svenska regeringen har och om man ska bedöma hur det ser ut nu verkar det inte vara en fråga som prioriteras högt. Men förhoppningsvis kanske det förändras, om man nu alls kan ha något förtroende för politiken.